Oracle ve PL/SQL için bazı ipuçları – 1

Aynı yapıda olan bir tablodan  diğerine ekleme yapmak için:
INSERT INTO newTable SELECT * FROM existingTable

Farklı yapıda olan birden fazla tablo arasında ekleme yapmak için:
INSERT INTO TABLE3(COL1, COL2, COL3, COL4) 
SELECT T1.COL1, T1.COL2, T2.COL1, SYSDATE 
FROM TABLE1 T1 
JOIN TABLE2 T2 
ON T1.ID=T2.PARENTID

Bir tablonun, aynı yapıya ve aynı verilere sahip bir kopyasını oluşturmak için:
CREATE TABLE DuplicateTable 
AS 
SELECT * FROM OriginalTable

String birleştirme:
String birleştirme işlemi dikey çubuk(‘|’, ascii kodu 124) karakteri ile yapılır. 
Örnek:
SELECT U.NAME || ‘ ‘ || U.SURNAME AS FULLNAME FROM USERS U 

Belli bir sıra ve sayıdaki kayıtları almak için, t-sql’deki top’dan biraz daha farklı çalışan rownum kullanılır. Rownum, ilgili sonuç setindeki fiziksel sıralamaya göre seçim yapar. 
Örneğin t-sql’deki
Select top 1 * from users
pl-sql’deki
select * from users where rownum <2
ile aynı işlemi yaparken, t-sql’deki
select top 1 * from users order by username
işleminin pl-sql’deki karşılığı
select * from (select * from users order by username) where rownum<2
olmaktadır.

Bunlarda ilginizi çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir